Ontstaan museum

Ontstaan museum

Een huis met historie

Het voorname Joannes van Esserenhuis, Marktstraat 3 in ‘s-Heerenberg, waarin het Stadsmuseum is gevestigd, is in de 16e eeuw gebouwd op veel oudere fundamenten. Omstreeks 1870 wordt het vernieuwd en naar de geest van de tijd bepleisterd en van nieuwe deuren en ramen voorzien. 

In de loop der jaren kent het verschillende bewoners. Zo wordt het bewoond door  de vooraanstaande burgemeester Van Westhaven en de rentmeesters Van Ditzhuijsen en Van Nispen.

In 1911 komt het in handen van melkhandelaar Bernardus Johannes van Uhm, die het in 1919 aan het RK kerkbestuur verkoopt. 

Op 13-06-1921 krijgt het pand zijn huidige naam. Het parochiearchief vermeldt: ‘Het huis zal genoemd worden ‘Joannes van Esseren’ uit eerbied en piëteit jegens de eerbiedwaardige pastoor van ’s-Heerenberg die den 19e December 1570 op zeer wreedaardige wijze door de Geuzen werd gefolterd en als waarachtig martelaar gestorven is’. Sindsdien heeft het vele jaren dienst gedaan als kleuterschool, huishoudschool  en onderkomen voor katholieke jeugd- en jongerenverenigingen (zie foto) en het zuigeling- en kleuterbureau. In de jaren tachtig van de 20ste eeuw wordt het pand grondig gerestaureerd. Het wordt bij café zalencentrum De Gracht getrokken.

 

Stadsmuseum

Sinds 2017 is het Stadsmuseum in het pand gevestigd. De ontstaansgeschiedenis van het museum begint vijf jaar eerder in 2012. Dan nodigt de Stadsraad ‘s-Heerenberg-west alle historische verenigingen van Bergh en de beide wijkraden van ‘s-Heerenberg uit om te proberen een heus stadsmuseum in het leeggekomen gemeentehuis in ‘s-Heerenberg van de grond te krijgen. Er wordt een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit die verenigingen die naderhand het bestuur van de stichting Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh gaat vormen.

Na heel veel voorbereidend werk verzet te hebben wordt uiteindelijk de vestigingslocatie gevonden in het Van Esserenhuis. Er wordt nauw samengewerkt met het Liemers Museum in Zevenaar dat veel deskundigheid aandraagt en mede zorgt voor een professionele opzet van het Stadsmuseum Bergh. Bij ‘Tentoonstelling en Collectie‘ is meer te lezen over de inrichting van het museum.