Skip to main content

Ontstaan van het museum

Sinds 2017 is het Stadsmuseum in het pand gevestigd. De ontstaansgeschiedenis van het museum begint vijf jaar eerder in 2012. Dan nodigt de Stadsraad ‘s-Heerenberg-west alle historische verenigingen van Bergh en de beide wijkraden van ‘s-Heerenberg uit om te proberen een heus stadsmuseum in het leeggekomen gemeentehuis in ‘s-Heerenberg van de grond te krijgen. Er wordt een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit die verenigingen die naderhand het bestuur van de stichting Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh gaat vormen.

Na heel veel voorbereidend werk verzet te hebben wordt uiteindelijk de vestigingslocatie gevonden in het Johannes van Esserenhuis. Er wordt nauw samengewerkt met het Liemers Museum in Zevenaar dat veel deskundigheid aandraagt en mede zorgt voor een professionele opzet van Stadsmuseum Bergh.

Lees meer

Het Stadsmuseum Bergh heeft onderdak gevonden in het voorname Johannes van Esserenhuis aan de Marktstraat 3 in ’s-Heerenberg. Het pand dateert uit de 16e eeuw, maar is gebouwd op veel oudere fundamenten. Omstreeks 1870 werd het vernieuwd en naar de geest bepleisterd en van nieuwe deuren en ramen voorzien. In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd het ingericht tot R.K. verenigingsgebouw en kreeg het de naam van de ’s-Heerenbergse pastoor Joannes van Esseren die in de Tachtigjarige Oorlog door de Geuzen werd vermoord. Het gebouw is gerestaureerd in 1985.