Skip to main content

Vijf vrouwen schrijven de geschiedenis van Bergh

Deze inspirerende vrouwen hebben niet alleen hun stempel gedrukt op deze historische stad, maar hebben ook de weg vrijgemaakt voor verandering en vooruitgang.

Isa

Isa vertelt over de ijzerwinning in de vroege Middeleeuwen (500-1000) die onder zware omstandigheden in het Bergherbos plaatsvond. Vandaag de dag zijn de ijzerkuilen hier nog steeds terug te vinden.

Adela

Adela, een zeer dappere en stoutmoedige vrouw leefde in de 10e eeuw. Haar verhaal gaat over de strijd om de erfenis en het behoud van het graafschap Hamaland; het destijds machtigste graafschap van de lage landen.

Maria van Nassau

De zachtmoedige gravin Maria leefde in de 16e eeuw op kasteel Huis Bergh. Zij voedde 16 kinderen op ten tijde van de tachtigjarige oorlog. Ook trok zij ten strijde op veldtochten aan de zijde van haar man Willem IV van den Bergh. Alva prees haar moed. Anderzijds was haar betrokkenheid bij de bevolking tijdens de oorlog en de rondwoedende pest zeer groot.

Lyse Poer

Een herberg vervulde een belangrijke positie in de middeleeuwen, in sociale zin, maar ook voor nieuwsuitwisseling (voorlezen van pamfletten bijvoorbeeld) en de handel.

Samen met haar geliefde, kasteelheer Willem III van de Bergh kreeg herbergierster Lyse Poer drie buitenechtelijke kinderen. Door archeologische vondsten en haar levensverhaal leert u meer over het ontstaan van de stad ‘s-Heerenberg en wat ervan is teruggevonden

Mechteld ten Ham

Mechteld is wellicht de beroemdste inwoonster die ’s-Heerenberg ooit heeft gehad. Als vermeende heks voert zij een heftige strijd om haar naam te zuiveren van deze onterechte aanklacht. Zij vertelt over de gruwelijke martelingen en het proces van berechting.