Skip to main content

Educatie


Een belangrijke doelgroep voor het Stadsmuseum is de jeugd. Door hen kennis te laten nemen van de geschiedenis worden de betrokkenheid en de verbondenheid van de leerling met zijn en haar eigen omgeving groter.

Stadsmuseum Bergh heeft een educatief programma ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen waarbij de leerlingen kennis nemen van het leven van de bewoners van de regio in de Tachtigjarige Oorlog. Ook Maria van Nassau zal dan uitgebreid aan de orde komen. Door middel van activiteiten en opdrachten vergelijken de leerlingen heden en verleden en benoemen overeenkomsten en verschillen.

De groep doet in tweetallen een rondleiding door de stad en voert onderweg opdrachten uit.  In het museum luisteren ze naar een brief van Maria aan haar moeder en schrijven met een veer en inkt een antwoord op deze brief. Daarna speelt de groep een kaartspel waarbij de leerlingen wordt gevraagd verbindingen of juist tegenstellingen te zien tussen het leven en de omstandigheden in de tijd van Maria enerzijds en de moderne tijd anderzijds. De kaarten dienen als uitgangspunt voor discussie.

Duur: maximaal 1,5 uur
Kosten: € 80,- per museumles