ANBI

ANBI

 

ANBI

ANBI status en Culturele ANBI-status

De stichting Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh (Erfgoed Bergh) heeft de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het ontvangen van schenkingen en legaten. Om deze status te mogen behouden gelden er vanaf 1 januari 2014 nieuwe verplichtingen. Onder andere zijn wij verplicht om op onze website enkele gegevens te publiceren. Dat doen we op deze pagina.

Naam
Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh (Erfgoed Bergh)

RSIN-nummer
852068372

Contactgegevens
Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh (Erfgoed Bergh)

Telefoon: (06) 19 98 14 57

E-mail: info@stadsmuseumbergh.nl
Website: www.stadsmuseumbergh.nl

Bankrekeningnummer: NL30RABO0173617875
ten name van Cult. Hist. Erfgoed Bergh

Bestuur

Het bestuur van Erfgoed Bergh bestaat uit de volgende personen:
Adri van den Dikkenberg – Voorzitter
Gerard Booms – Vicevoorzitter
Vacant – Secretaris
Jan van Driel – Penningmeester
Hans Hegman – Bestuurslid
André van den Bosch – Bestuurslid
Wim Vredevoogd – Bestuurslid

Voordelen donateur

Stadsmuseum Bergh bestaat sinds juli 2017, een jong museum met spannende verhalen uit het verleden. Nu reeds neemt het museum een prominente plaats in in onze regio.
Het museum heeft bescherming van het culturele erfgoed nodig. Daarom zijn we blij met onze ambassadeurs: bedrijven en donateurs die het museum een warm hart toedragen en zodoende ons culturele erfgoed ook voor de toekomst veilig stellen.

Jaarverslag en beleidsplan