Skip to main content

Maria van Nassau,  
gravin tussen twee vuren

1572, Het ontstaan van Nederland.

Het verhaal van Mechteld

In het museum vertellen wij het verhaal over haar karakter, haar rol en positie in die tijd. U leert Maria kennen tijdens een audiotour, die naast of in plaats van de permanente audiotour te beluisteren valt.

Maria voedde zestien kinderen op in een tijd van oorlog en godsdiensttwisten en voerde een druk huishouden, vaak in afwezigheid van haar man. Zij was een bijzondere en krachtige vrouw, wier rol in de strijd moeilijk is te duiden. Enerzijds wordt zij belicht als een vrouw met een warm karakter, die oog had voor het lijden van haar familie, maar ook voor de inwoners van de stad Bergh (nu ’s-Heerenberg).

Hoewel zij protestant was opgevoed, was zij tolerant naar andere godsdiensten. Anderzijds ging zij met haar man op veldtocht en was getuige van het zeer wrede handelen van zijn leger huurlingen tijdens de veroveringen van diverse steden in het oosten van het land, zoals Doetinchem, Doesburg en Zutphen. Zelfs Alva prees haar moed en haar houding tijdens de veldslag. Zo vervulde Maria bij de geboorte van Nederland een bijzondere rol naast haar man Willem. Echter omdat hij niet altijd achter haar broer prins Willem van Oranje stond, werd zij voortdurend heen en weer geslingerd tussen trouw aan haar man en trouw aan haar broer en familie.

Nederland bestaat 450 jaar!

In het westen van het land krijgen vanaf 1572 de begrippen vrijheid verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid eindelijk inhoud, na eeuwen van strijd en onderdrukking. In het oosten van het land bevindt zich de strijd nog in een andere fase. Vanaf het huidige Limburg tot en met Groningen is sprake van heel andere “v’s: verwoesting, verdriet, verdeeldheid en verlies. Vooral Gelre heeft geleden onder de strijd tussen de Spanjaarden en de aanhangers van Willem van Oranje en door de godsdienststrijd die hieruit voortkwam.
 

Nederland bestaat 450 jaar!

Wat doet Stadsmuseum Bergh?
Stadsmuseum Bergh besteedt speciale aandacht aan Maria van Nassau (die altijd al in de permanente expositie van het museum zit), de zuster van Willem van Oranje. De stad ’s-Heerenberg was nauw betrokken bij de 80-jarige oorlog door het huwelijk van katholieke graaf Willem IV van den Bergh met de luthers opgevoede Maria van Nassau. Omdat haar man Willem een nogal opportunistische houding aannam en niet altijd achter haar broer prins Willem van Oranje stond, werd zij voortdurend heen en weer geslingerd tussen trouw aan haar man en trouw aan haar broer en familie.