Missie en doelstelling

Missie en doelstelling

(Afb. Ondernemingsplan Stadsmuseum 2015)

Doelstelling

De missie van het Stadsmuseum Bergh luidt als volgt:

Het Stadsmuseum Bergh verbindt de historie van Bergh met haar bewoners.

Het Stadsmuseum Bergh wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot de verbindende schakel tussen de cultuurhistorische instellingen in en rondom ‘s-Heerenberg. Het is voor bezoekers aan ’s-Heerenberg het startpunt voor een cultuurhistorische beleving.

Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Jaarverslag en beleidsplan