Organisatie

Organisatie

Het Stadsmuseum Bergh wordt geëxploiteerd door de Stichting Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh.

Bestuur

Het bestuur van Erfgoed Bergh bestaat uit de volgende personen:
Adri van den Dikkenberg – Voorzitter
Gerard Booms – Vicevoorzitter
Vacant – Secretaris
Jan van Driel – Penningmeester
Hans Hegman – Bestuurslid
André van den Bosch – Bestuurslid
Wim Vredevoogd – Bestuurslid

Als adviseur staat Paul Peters het museumbestuur met raad en daad bij.

Werkgroepen

Er zijn 4 werkgroepen actief in het museum:

  • PR (Public Relations): maakt het museum bij het grote publiek bekend.
  • Historische kleding: die werkgroep maakt zelf de prachtigste historische kostuums
  • Inrichting: onderhoudt de museale stukken en maakt tentoonstellingen
  • Evenementen: ontplooit activiteiten bij festivals in de stad, maar organiseert ook zelf evenementen.

Vrijwilligers

Een enthousiaste groep vrijwilligers, die bezoekers ontvangen en meedenken over hoe het museum en de door het museum georganiseerde evenementen gestalte kunnen worden gegeven.

Gegevens

Stadsmuseum Bergh
Marktstraat 3
7041 AH ‘s-Heerenberg

Tel. +31 (0)6 19 98 14 57

info@stadsmuseumbergh.nl
www.stadsmuseumbergh.nl

Bankrekeningnummer
NL30RABO0173617875
ten name van Cult. Hist. Erfgoed Bergh