Expositie ‘Maria van Nassau, Gravin tussen twee vuren’ 26 mei geopend.

Donderdag 26 mei wordt onze nieuwe expositie ‘Maria van Nassau, Gravin tussen twee vuren’ voor publiek geopend.

Het jaar 1572 wordt gezien als het geboortejaar van Nederland. Met de inname van Den Briel door de watergeuzen wordt dan een begin gemaakt met het zich onttrekken aan de macht van de koning van Spanje. Uiteindelijk leidt dit tot het ontstaan van Nederland. In het westen van het land krijgen vanaf 1572 de begrippen vrijheid en verbondenheid eindelijk inhoud.

Helaas geldt dit niet voor het oosten van het land. Vanaf het huidige Limburg tot en met Groningen zit men nog volop in de strijd, met verwoesting, verlies, verdeeldheid en verdriet tot gevolg. Vooral Gelre heeft geleden onder de strijd tussen de Spanjaarden en de aanhangers van Willem van Oranje en de godsdienststrijd die hieruit voortkwam.

Met de expositie richt Stadsmuseum Bergh zich op deze gebeurtenissen tijdens de Tachtigjarige oorlog en zet daarin gravin Maria van Nassau centraal die die verschrikkelijke oorlogstijd met haar man Willem van den Bergh en haar grote kinderschaar moest zien door te komen.